Today:

20:00 Villareal v Barcelona
20:30 Bayern Munich v Braunschweig
22:00 Espanyol v Athletic Bilbao